Focus Sprint

Versnellen door nieuwe focus en energie in je project

De focus sprint is een kortdurend programma van één à twee dagen, met als doel het aanbrengen van hernieuwde focus en energie in een project.

Dit kan wenselijk zijn om nieuwe doelen te stellen, of als een project vast dreigt te lopen. Maar soms ook omdat er wisselingen in het team waren, of simpelweg omdat een project wat aanscherping kan gebruiken, bijvoorbeeld door voortschrijdend inzicht.

Programma

Een focus sprint is altijd maatwerk.
Na een uitgebreide intake stellen we een programma samen dat bestaat uit werkvormen uit de design sprint, business-strategie, design thinking en agile product development. We werken met timeboxed oefeningen. Dit zorgt voor een gevoel van urgentie en stimuleert de creativiteit. Het zorgt dat we ook echt toewerken naar een eindresultaat.

We kijken heel nadrukkelijk naar het probleem achter het probleem van het project en zetten de "waarom" heel scherp neer. Samen kijken we naar wat we al bereikt hebben, wat de best-practices zijn en waar nodig testen we nieuwe ideeën om te bepalen welke daarvan optimaal aansluiten bij de gebruikers. We zoomen in op waar we zijn vertrokken, waar we nu zijn en waar we heen willen. Bovendien is de focus sprint een prachtig instrument om het betrokken team op één lijn te krijgen.

Facilitator

Connext Lab zorgt voor de facilitator. Die verzorgt de intake, begeleidt de Focus Sprint en ziet er op toe dat iedereen zich aan het programma en de gestelde timeboxes houdt. Daarnaast stelt de facilitator de rapportage op na afloop van de focus sprint.

Wij werken met een netwerk van facilitators, ieder met een andere expertise en stuk voor stuk keien in hun vak. Het vraagstuk van de klant bepaalt de match met de juiste facilitator.

Locatie

Een inspirerende, gastvrije en flexibel te gebruiken omgeving stimuleert het groepsproces. Daarom heeft Connect Holland een ruimte ingericht om dat proces te faciliteren: het Connext Lab. Met goede koffie en thee, alle faciliteiten en een prachtig uitzicht op de havens en het water.

Resultaat

Aan het eind van de focus sprint hebben we als één team heel duidelijk wat we willen bereiken. We sluiten af met heldere afspraken en kunnen weer verder met het project.

De deliverables zijn:

  • Oplossingsrichting voor duidelijke structuur en focus voor het project
  • SMART gemaakte rapportage van de Focus Sprint. Deze deliverable levert een heldere scope op voor de boodschap.
  • Duidelijke planning

Neem contact met mij op

Ik wil graag meer weten over de Focus Sprint.

Bedankt voor jouw aanvraag. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.